1) กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารว่างบ้านเด็กอ่อนรังสิต ปี 2555               Click
2) กิจกรรมทำบุญทอดกฐินวัดไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธุ์ ปี 2555               Click
3) กิจกรรมวันคริสมาสต์ ปี 2555               Click
4) กิจกรรมบริจาคสิ่งของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ปี 2557               Click
5) กิจกรรมวันคริสมาสต์ ปี 2557               Click
6) กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ปี 2558               Click
7) กิจกรรมแจกอาหารเครื่องดื่มในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ ปี 2559               Click
8) กิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน               Click
9) กิจกรรมวันคริสมาสต์ ปี 2560               Click