กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน
ณ วัดไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ทาง English For All School ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจ ทำให้การทอดกฐินในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฎิภาณ ธรรมสารสมบัติและประสพสิ่งอันพึงปราถนา ทุกทิพาราตรี เทอญ...................