กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารว่าง
ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
E.F.A. Helps Children's Charity.

This year English For All School is sponsoring a local children's charity which is located in Rangsit area. The Rangsit Baby Home Foundation needs additional donations, so please feel free to help English For All provide a better chance for these underprivileged children.

English For All will provide drinks, snacks, videos, educational toys, books and also give a generous money donation.

EFA really appreciated your help and support! We are planning to do another Charity event soon.
EFA wishes you all good luck for the future.....Thanks a million!!!!

EFA ร่วมลงนามมอบเงินบริจาค
จัดเตรียมสิ่งของที่มาบริจาค
อาทิ เช่น นม, ขนม, หนังสือนิทาน, VDO
และของเล่นเสริมทักษะ

เด็กๆ กำลังรับประทานอาหารว่าง

เยี่ยมชมห้องเรียนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ

อิ่มบุญกันถ้วนหน้า คราวหน้า
พวกพี่ๆ จะมากันอีก!