กิจกรรมแจกอาหารและเครื่องดื่มในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559